Wynajmujemy satysfakcję!

mapa strony

Kariera w CRL

Kariera

"Są ludzie, dzięki którym powstają wielkie rzeczy; są ludzie, którzy patrzą, jak one powstają; są i tacy, którzy po prostu nie mogą wyjść z podziwu, że one powstają..."

 

CRL nieustannie poszukuje ambitnych i zmotywowanych do działania osób, aby wspólnie kreować coś wielkiego.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w CRL Sp. z o.o. aplikuj przez formularz w ogłoszeniu klikając na napis: „Aplikuj tutaj” lub prześlij swoje CV na adres cv@crl.pl.

 

Jeżeli aktywnie poszukują Państwo pracy i chcą się zapisać do naszej bazy potencjalnych pracowników zachęcamy do wysłania CV. Administratorem Państwa danych osobowych jest CRL Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Racławicka 8/10, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000073225, NIP: 948-22-41-378 REGON: 672764100, Wysokość kapitału zakładowego: 2.865.960,00 zł, wniesiony w całości. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wymienionym w: a) w kodeksie pracy a w przypadku innych danych niż wymagane zamieszczonych w CV – na podstawie zgody pracownika wyrażonej poprzez ich zamieszczenie, b) w celu realizacji umowy cywilnoprawnej w zakresie danych umieszczonych w CV takich jak w szczególności: imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane kontaktowe na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez zamieszczenie ich w CV i przesłanie na nasz adres rekrutacyjny. Zgodę na uczestniczenie w naszej bazie można w każdej chwili cofnąć poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną z e-maila użytego do rejestracji lub po innej autoryzacji tożsamości podmiotu danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania w naszej bazie kandydatów na użytek rekrutacji przyszłych. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat lub do chwili wypisania z naszej bazy. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub skontaktowania się z naszym koordynatorem ds. danych osobowych – e-mail: dane.osobowe@crl.pl

 

AKTUALNE OFERTY PRACY:

Serwisant odzieży roboczej - Kierowca    APLIKUJ TUTAJ

Koordynator usługi w dziale obsługi Klienta    APLIKUJ TUTAJ

Szwaczka   APLIKUJ TUTAJ

 

 

partnerzy

strefa klienta

Zwijak CRL

Administratorem danych jest CRL Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Racławicka 8/10, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000073225, NIP: 948-22-41-378 REGON: 672764100, Wysokość kapitału zakładowego: 2.865.960,00 zł, wniesiony w całości. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz związanej z realizacją usług przez okresy wymagane umownie lub na podstawie przepisów prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy CRL Sp. z o. o. oraz dostawcy usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do Polityki Prywatności.

copyright 2013 | all right reserved
tworzenie stron www - milleniumstudio.pl