Wynajmujemy satysfakcję!

mapa strony


Najwyższa jakość

"Jakość to coś co zadowala, a nawet zachwyca klientów" mawiał William Deming.

W CRL zdajemy sobie sprawę, że profesjonalizm przejawia się wysoką jakością oferowanego produktu. To filar na którym od lat budujemy swoją markę. Jesteśmy liderem jakości na rynku, wyznaczamy w tym względzie nowe standardy, a naszym znakiem szczególnym jest największa liczba przejęć Klientów od konkurencji.

Misja i Polityka CRL korespondują z dążeniem do doskonałości, wdrożone systemy zgodne ze standardem ISO 9001 i ISO 22000 są tego filarem, a wszystko razem tworzy zintegrowany System Zarządzania Jakością, z którego jesteśmy dumni i w którym nie ma miejsca na dowolność czy bylejakość, bo ostatecznym celem jest satysfakcja Klienta.

 
Misja firmy

CRL Sp. z o. o. angażuje swoje działania w znalezienie rozwiązania konkretnych problemów Klientów zapewniając właściwą odzież na stanowisku pracy. Klientami naszymi są wiodące firmy w swoich branżach dla których spełnienie potrzeb w tym zakresie jest nieodłącznym elementem wysokiego standardu BHP oraz wizerunku ich firmy.

Chcąc zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa dotychczasowym Klientom, dobrowolnie nie kierujemy naszej oferty do służby zdrowia, zakładów opieki społecznej, firm świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i ich przetwarzania oraz firm obsługujących sieci kanalizacyjne. Nie wynajmujemy mat podłogowych.

                                                                                                                                                            

     Prezes Zarządu

Romaszkiewicz Jacek

Polityka jakości

CRL Sp. z o. o. przy zachowaniu wiodącej jakości świadczy usługę wynajmu i serwisu odzieży roboczej i ochronnej w sposób zapewniający zadowolenie i zaufanie Klientów.

Przyjętą politykę jakości realizujemy poprzez:

  • wnikliwe identyfikowanie aktualnych i przewidywanych wymagań Klientów postrzegając ich jako wiodącego partnera we wspólnej podróży,

  • profesjonalną sprzedaż doradczo – ekspercką, która oznacza satysfakcję ze świadczonej usługi zgodnie z naszym zawołaniem „Wynajmujemy satysfakcję”,

  • obsługę posprzedażową wspierając Klientów w realizacji ich celów,

  • poszukiwanie i stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych,

  • wprowadzanie do produkcji i usługi asortymentów odzieży odzwierciedlających wymagania i oczekiwania Klientów jak i najnowszych trendów technologicznych,

  • rozwijanie współpracy z najbardziej innowacyjnymi dostawcami na świecie,

  • promowanie marki CRL,

  • identyfikowanie i spełnianie wymagań prawnych.

Zobowiązujemy się do utrzymania ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z normami EN-ISO 9001:2015 i EN-ISO 22000:2005 oraz do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i wymagań Klientów.

 

      Prezes Zarządu

 Romaszkiewicz Jacek

 

Realizację powyższej misji wspiera polityka jakości Firmy.

 

 

CERTYFIKATY ISO

Potwierdzeniem jakości naszych usług są uzyskane certyfikaty: ISO 9001 i ISO 22000.

 

partnerzy

strefa klienta

Zwijak CRL

Administratorem danych jest CRL Sp. z o. o., 26-600 Radom, ul. Racławicka 8/10, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000073225, NIP: 948-22-41-378 REGON: 672764100, Wysokość kapitału zakładowego: 2.865.960,00 zł, wniesiony w całości. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz związanej z realizacją usług przez okresy wymagane umownie lub na podstawie przepisów prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy CRL Sp. z o. o. oraz dostawcy usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do Polityki Prywatności.

copyright 2013 | all right reserved
tworzenie stron www - milleniumstudio.pl